tłumaczenia online

 

Słowniki Online

Archeologiczny Słownik Polsko-Angielski

Słownik zawiera 181 wyrazów i zwrotów stosowanych w terminologii związanej z archeologią i prehistorią. Z oczywistych przyczyn nie ma tu wszystkich słów występujących w tej dziedzinie, są te najczęściej używane, specjalistyczne zwroty, pojawiające się w tekstach dotyczących archeologii.
Autorem słownika jest Miłosz Pigłas (k00(at)epf(dot)pl) Słownik udostępniony jest publicznie na podstawie licencji GNU (General Public License)

  A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   V  |   W  |   Z   A

Admixture   « - »   Domieszka
Age   « - »   Wiek
Agency   « - »   Aktywny podmiot ludzki
Altar   « - »   Ołtarz
Amber   « - »   Bursztyn
Arrow   « - »   Strzała
Artefact   « - »   Wytwór człowieka
Ash   « - »   Popiół


 B

Backed blade   « - »   Tylczak
Barrel   « - »   Beczka
Beaker   « - »   Puchar
Beam   « - »   Belka
Belief   « - »   Wierzenie
Belly   « - »   Brzusiec
Blade   « - »   Wiór
Blow   « - »   Odbicie
Bone   « - »   Kość
Bottom   « - »   Wylew
Bowl   « - »   Misa
Bronze   « - »   Brąz
Bucket   « - »   Wiadro
Burial   « - »   Pochówek
Burin   « - »   Rylec


 C

Catchment   « - »   Zlewisko
Carbon   « - »   Węgiel
Castle   « - »   Gród obronny
Ceiling   « - »   Strop
Censer   « - »   Kadzielnica
Century   « - »   Stulecie
Charcoal   « - »   Węgiel drzewny
Clay   « - »   Glina
Clasp   « - »   Zapinka
Coat   « - »   Obtaczać
Community   « - »   Społeczność
Compare   « - »   Porównywać
Complex   « - »   Zespół (budynków)
Conservation   « - »   Konserwacja
Copper   « - »   Miedź
Core   « - »   Rdzeń
Craftsman   « - »   Rzemieślnik
Cross-section   « - »   Przekrój


 D

Dagger   « - »   Sztylet
Debitage   « - »   Debitaż
Debris   « - »   Szczątki
Decompose   « - »   Rozkładać
Depth   « - »   Głębokość
Diameter   « - »   Średnica
Domesticate   « - »   Udomawiać
Dug-out dwelling   « - »   Ziemianka
Dune   « - »   Wydma
Dye   « - »   Barwnik


 E

East   « - »   Wschód
Embankment   « - »   Wał
End-scraper   « - »   Drapacz
Erratic   « - »   Narzutowiec
Esker   « - »   Oz
Estuary   « - »   Dorzecze
Excavation site   « - »   Stanowisko
Explore   « - »   Badać
Evidence   « - »   Dowód
Ewer   « - »   Dzban


 F

Fence   « - »   Ogrodzenie
File   « - »   Płytka
Fire-hearth   « - »   Palenisko
Flake   « - »   Odłupek
Flake-axe   « - »   Ciosak
Flint   « - »   Krzemień
Flower-pot   « - »   Donica
Forge   « - »   Okucie
Fossils   « - »   Skamieliny
Framework   « - »   Struktura


 G

Gatherer   « - »   Zbieracz
Gift   « - »   Dar
Glaze   « - »   Polewa
Gorge   « - »   Jar
Gold   « - »   Złoto
Gradual   « - »   Stopniowy
Granary   « - »   Spichlerz
Graphith   « - »   Grafit
Grave   « - »   Grób
Groover   « - »   Pazur


 H

Halberd   « - »   Berło sztyletowe
Handle   « - »   Rękojeść (noża)
Hammerstone   « - »   Tłuczek kamienny
Harness   « - »   Uprząż
Harpoon   « - »   Harpun
Heap   « - »   Hałda
Height   « - »   Wysokość
Helmet   « - »   Hełm
Hilt   « - »   Rękojeść (miecza)
Humus   « - »   Próchnica
Hoe   « - »   Motyka
Hook   « - »   Hak
Household   « - »   Domostwo


 I

Inventory   « - »   Inwentarz
Iron   « - »   Żelazo


 L

Landscape   « - »   Krajobraz
Layer   « - »   Warstwa
Length   « - »   Długość
Level   « - »   Niwelować
Limit   « - »   Zarys
Lobby   « - »   Westybul
Lunat   « - »   Segment


 M

Melt   « - »   Wytapiać
Microtruncation   « - »   Mikropółtylczak
Millenium   « - »   Tysiąclecie


 N

Nail   « - »   Gwóźdź
Necklace   « - »   Naszyjnik
North   « - »   Północ
Notch   « - »   Obłęcznik


 O

Organic   « - »   Organiczny
Origin   « - »   Geneza
Outcrop   « - »   Odsłonięta skała
Outline   « - »   Rzut poziomy


 P

Peat   « - »   Torf
Perforator   « - »   Przekłuwacz
Period   « - »   Okres
Pit   « - »   Jama
Pitcher (BRIT)   « - »   Dzban
Pin   « - »   Szpila
Posthole   « - »   Dół posłupowy
Pottery   « - »   Ceramika
Precore   « - »   Obłupień


 Q

Quarry   « - »   Kamieniołom


 R

Radiocarbon   « - »   Radiowęglowy
Radius   « - »   Promień
Range   « - »   Zasięg
Raw material   « - »   Surowiec
Relic   « - »   Pozostałość
Remains   « - »   Szczątki ludzkie
Retouch   « - »   Retusz
Ribbon   « - »   Wstęga


 S

Sand   « - »   Piasek
Sandstone   « - »   Piaskowiec
Scraper   « - »   Skrobacz
Setting   « - »   Miejsce istotne
Settlement   « - »   Osada
Shape   « - »   Kształt
Shell   « - »   Muszla
Shelter   « - »   Szałas
Shoulder point   « - »   Jednozadziorec
Sickle   « - »   Sierp
Side-scraper   « - »   Zgrzebło
Signifier(-ed)   « - »   El. znaczacy(-ony)
Silt   « - »   Ił
Silver   « - »   Srebro
Site catchment  « - »   Terytorium eksploatacji
Soil   « - »   Gleba
Sow   « - »   Piła
South   « - »   Południe
Spear Point   « - »   Grot włóczni
Sphere   « - »   Krąg
Spindle whorl   « - »   Przęślik
Stockade   « - »   Palisada
Stone   « - »   Kamień
Stoneware   « - »   Kamionka
Stratigraphy   « - »   Stratygrafia
Striking Surface   « - »   Odłupnia
Superstructure   « - »   Nadbudowa
Surface   « - »   Powierzchnia
Sword   « - »   Miecz


 T

Tanged point   « - »   Liściak
Terminal   « - »   Późny
Terrace   « - »   Terasa
Textiles   « - »   Wyroby włókiennicze
Thick-walled   « - »   Grubościenna (ceramika)
... Thin-walled   « - »   Cienkościenna ...
Tomb   « - »   Grób
Trait   « - »   Cecha
Trapeze   « - »   Trapez
Trench   « - »   Wykop
Triangle   « - »   Trójkąt
Tribe   « - »   Plemię
Truncation   « - »   Półtylczak


 V

Variation   « - »   Odmiana
Vessel   « - »   Naczynie
Volume   « - »   Pojemność


 W

Warfare   « - »   Działania wojenne
Wheat   « - »   Pszenica
Width   « - »   Szerokość
West   « - »   Zachód
Wood   « - »   Drewno


 Z

Zone   « - »   Strefa


  A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   V  |   W  


  Copyright: © 2003-2018