tłumaczenia online

 

ImTranslator

 Jest to ciekawy skrypt, który umożliwia tłumaczenie niewielkich tekstów na różna języki. Jego innowacją jest to, że korzysta jednocześnie z kilku różnych translatorów znanych firm. Użytkownik może porównać wersję różnych przekładów i wybrać tę, która mu najlepiej pasuje. Skrypt ma funkcję automatycznego rozpoznania języka źródłowego. Wybór kierunku przekładu i pary języków dokonuje użytkownik. Można też wybrać preferowany język interfejsu. Dla niektórych języków translator posiada własny dekoder (np. do cyrylicy) oraz wirtualne klawiatury. Istnieje też możliwość odsłuchania tekstu lub fonetyki. Niestety, ta rozbudowana aplikacja nie działa zbyt szybko, nie zezwala też na zbyt długie teksty źródłowe. Nie wszystkie wersje translatorów dostępne są w każdy z języków. Translator ten najlepiej się sprawdza w przypadku krótkich zdań.

Supported Languages:

Polish, English, Czech, Russian, French, Arabic, Finnish, Spanish, Swedish, Norwegian, Japanese, Slovenian, Bulgarian, Korean, Catalan, German, Latvian, Chinese Simplified, Greek, Lithuanian, Thai, Chinese Traditional, Haitian, Creole, Turkish, Hebrew, Ukrainian, Danish,Hindi, Portuguese, Vietnamese, Dutch, Hungarian, Romanian, Indonesian, Estonian, Italian, Slovak.

ImTranslator  Copyright: © 2003-2018