tłumaczenia online

 

Słowniki Online

Internetowy Słownik Angielsko-Polski

Słownictwo z branży informatycznej spotykane w opisach dotyczących komputerów oraz korzystania z Internetu. Specjalistyczne zwroty i slang używany na grupach dyskusyjnych i czacie przez społeczność internetową.
Wybór najpopularniejszych haseł i skrótów związanych z tą tematyką. Słowa angielskie uporządkowane są alfabetycznie, aby przejść do wybranej litery słownika skorzystaj z odsyłaczy:

  A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   Y  |   Z   A

Abandon   « - »  Zaprzestań
Abort   « - »  Porzuć
About   « - »  O czymś...
Absolute   « - »  Bezpośredni, bezwzględny
Acceleration   « - »  Przyśpieszenie
Accelerator card   « - »  Karta przyspieszająca
accept   « - »   akceptować (najczęściej warunki wejścia na stronę www)
access   « - »   wstęp
access denied   « - »   wstęp wzbroniony
Accesories   « - »  Narzędzia, akcesoria
Access   « - »  Dostęp
Access Privileges   « - »  Przywileje dostępu
Access number   « - »  Numer dostępu
active (FTP)   « - »   serwer, na który można ładować pliki
Active window   « - »  Aktywne okno
Activity   « - »  Czynność
Actual Size   « - »  Rzeczywista wielkość
address (n, v)   « - »   adres (e-mail, internetowy), adresować
address book   « - »   książka adresowa
add   « - »   dodawać, dołączać
add URL   « - »   dodać adres internetowy (na wyszukiwarkach)
Administrator   « - »  Administrator
Advance   « - »  Wysuń
Advanced   « - »  Zaawansowany
Advise   « - »  Rada, wskazówka
adult   « - »   osoba pełnoletnia
Alias   « - »  Pseudonim
Align   « - »  Wyrównaj
Align to Grid   « - »  Wyrównaj wg siatki
Alignment   « - »  Wyrównanie
Allocation   « - »  Przydział
Allow   « - »  Pozwól
Allowed   « - »  Dopuszczalny
Alternate Character Set   « - »  Przełącz zestaw znaków
anchor   « - »   kotwica, wewnętrzne zagnieżdżenie łącznika hipertekstowego
Angle   « - »  Kąt
Annotation   « - »  Adnotacja, komentarz
Another   « - »  Kolejny
Answer   « - »  Odpowiedź
Answerback Message   « - »  Powracający komunikat
Any   « - »  Dowolny
anonymous (user) ( obsługa FTP)   « - »   użytkownik anonimowy
answer   « - »   odpowiadać
Append   « - »  Dołącz
Application   « - »  Program, aplikacja
Application Program   « - »  Program użytkowy
Application icon   « - »  Znaczek programu
Applied   « - »  Stosowany
apply   « - »   zastosować
archie (server)   « - »   serwer poszukujący plików
Area   « - »  Obszar
Arrange   « - »  Ustaw
Arrow   « - »  Strzałka
Ascending   « - »  Rosnący
Assign   « - »  Przypisz, przyporządkuj
Assignment   « - »  Przyporządkowanie
associciate   « - »   kojarzyć
attach file (e-mail)   « - »   załączyć plik
attempt failed   « - »   próba nie udała się
Audit   « - »  Przejrzyj
Authoring   « - »  Modyfikowanie
Authorized dealer   « - »  Autoryzowany sprzedawca
available   « - »   dostępny

 B

back (adv)   « - »   do tyłu, nzjczęściej o jedną stronę
Back up   « - »  Archiwizuj, wykonaj kopię
Background   « - »  Tło
Background printing   « - »  Drukowanie w tle
Backspace key   « - »  Klawisz Cofaj
Backup   « - »  Archiwum
Backward   « - »  Wstecz
back to the top   « - »   powrót na czoło dokumentu
bad password   « - »   niepoprawne hasło
bad URL   « - »   niepoprawny adres sieciowy
ban user (IRC)   « - »   zakazać wstępu użytkownikowi
banned   « - »   zakazany
banner   « - »   sztandar, ogłoszenie o ciekawej stronie w postaci grafiki z "linkiem"
Base   « - »  Podstawa, baza
BBS (Bulletin Board System)   « - »   niewielki serwer z plikami, elektroniczna tablica ogłoszeń (także w Internecie)
Beep   « - »  Sygnał dżwiękowy
Benchmark   « - »  Wzorzec
binary (coded) (FTP)   « - »   plik kodowany systemem dwójkowym
Binary system   « - »  System dwójkowy
Bit   « - »  Bit
Bitmap   « - »  Mapa bitowa
blocked   « - »   zablokowany (o połaczeniu)
Bold   « - »  Pogrubiony
Bookmark   « - »  Zakładka
bookmark   « - »   zakładka (w przeglądarkach internetowych)
Boot blocks   « - »  Bloki ładujące
Border   « - »  Brzeg, granica, ramka
bot (IRC)   « - »   skrót słowa "robot", program obsługujący kanał IRC
Break key   « - »  Klawisz Przerwanie
Breakpoint   « - »  Punkt zatrzymania
Bridge   « - »  Mostek
Brief   « - »  Skrócony
Bright   « - »  Jasny
Brightness   « - »  Jasność
Bring   « - »  Przynieś
Bring Closer   « - »  Przysuń
Bring Farther   « - »  Odsuń
Bring To Front   « - »  Wyciągnij na wierzch
browse   « - »   przeglądać
browser (także web browser)   « - »   przeglądarka internetowa
BRB (IRC   « - »   be right back)   « - »   zaraz wracam
BTW (IRC   « - »   by the way)   « - »   a propos
Burn out   « - »  Wypalić
Bus   « - »  Szyna
Button   « - »  Przycisk
by Date   « - »  Wg daty
Byte   « - »  Bajt

 C

cancel   « - »   anulować
cannot send to channel (IRC)   « - »   nie można wysłać wiadomości do kanału
caption   « - »  podpis, objaśnienie
capture (data) (telnet)   « - »   "łapać" dane do specjalnie utworzonego pliku
Card   « - »  Karta
Catalog   « - »  Katalog
Category   « - »  Kategoria
channel (IRC)   « - »   kanał
change   « - »   zmienić, zmiana
Character   « - »  Znak
chat   « - »   pogawędka na łączach Internetu
chatroom (IRC)   « - »   jedna z nazw kanału IRC
Check   « - »  Sprawdź
Check Spelling   « - »  Sprawdź ortografię
Checkpoint   « - »  Punkt sprawdzający
Chip   « - »  Kość
Choose   « - »  Wybierz
check mail   « - »   sprawdzić pocztę
choose   « - »   wybrać
choose OS (operation system)   « - »   wybrać aktualnie używany system operacyjny (przy ściąganiu plików)
Clean Up   « - »  Uporządkuj
Clear   « - »  Wymaż
Click   « - »  Kliknij, puknij, naciśnij mysz
Clip Art   « - »  Obrazki
Clipboard   « - »  Wycinek, schowek
Close   « - »  Zamknij
click   « - »   "mlasnąć" myszką, click here   « - »   kliknij tutaj
client   « - »   program obsługujący "klienta" serwera
close   « - »   zamknąć
closing link (IRC)   « - »   połączenie zamykające, odmowa wejścia na serwer
configure   « - »   skonfigurować
command   « - »   komenda
com(mercial)   « - »   serwer komercyjny
connect   « - »   połączyć
connection   « - »   połączenie
connection dropped   « - »   połączenie zostało przerwane
connection refused   « - »   połączenie nie może być zrealizowane
continue   « - »   kontynuować (np. ściąganie strony po wykryciu błędu)
cookie   « - »   ciastko; rodzaj niewielkiego programu do obsługi niektórych stron WWW
copyright   « - »   prawa autorskie, publikowanie takich stron bez zezwolenia wzbronione
correct   « - »   prawidłowy, poprawny
could not find ...   « - »   adresu (pliku) nie znaleziono
could not open (a file)   « - »   pliku nie mozna otworzyć
could not load (a file)   « - »   nie można załadować (pliku)
counter   « - »   licznik liczby gości na stronie
cuseeme (IRC)   « - »   rodzaj wideo IRC-a, skrót od: can you see me?
crack   « - »   włamać się, złamać hasło; hasło łamiące zabezpieczony program lub serwer
crawler (n, rzad.)   « - »   przeglądarka www
Create   « - »  Stwórz
cross-link   « - »   połączenie bezpośrednie z innym adresem

 D

damaged   « - »   uszkodzony
data   « - »   dane
Data bus   « - »  Szyna danych
Data base   « - »  Baza danych
data error   « - »   błąd w przesyłąniu (odczytaniu) danych
DCC (Direct Computer to Computer) (IRC)   « - »   bezpośrednie połączenie dwóch komputerów
dead socket (IRC)   « - »   "zdechłe" (nieefektywne) połączenie
delete   « - »   usunąć
delievery failure (e-mail)   « - »   poczta nie została doręczona
deop   « - »   (IRC)   « - »   odebranie praw operatora
default   « - »   domyślny
define   « - »   nazwać, zdefiniować
deselect   « - »   anulować wybór
Definition   « - »  Definicja
Delay   « - »  Odstęp, opóźnienie
Description   « - »  Opis
Details   « - »  Szczegóły
Device   « - »  Urządzenie
dialling   « - »   wybieranie numeru
dial up   « - »   połączenie telefoniczne z Internetem
Disabled   « - »  Odłączony
Disconnect   « - »  Odłącz
Disk drive   « - »  Napęd dysków
Display   « - »  Wyświetl
Direction   « - »  Kierunek
Directory   « - »  Katalog
different   « - »   inny, odmienny
direct   « - »   (przeskok) bezpośrednio do...
domain   « - »   domena
download a file   « - »   ściąganie pliku
doubleclick   « - »   kliknąć podwójnie
drive   « - »   napęd (stacja dysków)
driver   « - »   sterownik

 E

edit (v,n)   « - »   wydawać, czynić zmiany w zapisie danych
Editor   « - »  Edytor, program do pisania tekstów
edu(cational)   « - »   serwer edukacyjny
e-mail   « - »   poczta elektroniczna
e-mail as password (FTP)   « - »   podać jako hasło adres elektroniczny
Enable   « - »  Włącz
enabled   « - »   możliwy do wykonania
Enlarge   « - »  Powiększ
enter   « - »   podać, wprowadzić
entry   « - »   pozycja, hasło (w słowniku, także w efektach poszukiwań wyszukiwarki www)
error   « - »   błąd
excess flood (IRC)- nadmiar danych wysłanych do kanału
exit (n,v)   « - »   wyjście, wyjść
Explore   « - »  Zbadaj, sprawdź
Export   « - »  Eksportuj

 F

Factor   « - »  Czynnik
failed   « - »   (test) przebiegł niepomyślnie
failure   « - »   błąd, nieudana próba
False   « - »  Fałsz
favorites   « - »   ulubione
FAQ (frequently asked questions) (abbr.)   « - »   strona zawierająca odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące danej dziedziny
Feature   « - »  Cecha
Feeder   « - »  Podajnik
File   « - »  Plik
fill   « - »   wypełnić (najczęściej formularz)
Find   « - »  Znajdź
Finish   « - »  Zakończ
Firmware   « - »  Oprogramowanie firmowe
Fit   « - »  Dopasuj
Fix   « - »  Napraw
finger (IRC)   « - »   wskazać
firewall   « - »   ściana ognia; rodzaj zabezpieczenia serwera
flame   « - »   obraźliwa wiadomość w poczcie elektronicznej lub na liście dyskusyjnej
flamer   « - »   osoba wysyłająca obraźliwe wiadomości
floating channel (IRC)   « - »   kanał tymczasowy, tworzony okazjonalnie
flood (IRC)   « - »   powódź; nadmiar danych wysłanych jednorazowo do kanału
follow   « - »   wykonać, dostosować się (do podanych wskazówek)
font   « - »  czcionka
forward (adv)   « - »   dalej
frames (n, plur)   « - »   ramki na stronach www
free   « - »   za darmo (o programach, także o wejściu na niektóre strony)
free membership   « - »   bezpłatne członkostwo (nie dajcie się nabrać!)
free ops (IRC)   « - »   darmowe uprawnienia operatora kanału IRC, rodzaj zabawy ludowej :)
FTP (File Transmitting Protocoll)   « - »   (v, n abbr) protokół transmisji plików, także serwer plikowy

 G

get   « - »   dostać; zdobyć, ściągnąć
GIF (n abbr)   « - »   format plików graficznych powszechnie stosowany w internecie
gopher   « - »   świstak; rodzaj wyszukiwarki internetowej (od: go for it   « - »   szukaj tego)
go to   « - »   iść do...
gov(ermental)   « - »   serwer rządowy
guest   « - »   gość
guest book   « - »   strona z wpisami odwiedzających

 H

hacker   « - »   osoba włamująca się do sieci
Hangup   « - »  Przerwij połączenie
Hard disk (HD)   « - »  Dysk stały (twardy)
Hardware   « - »  Osprzęt, oprzyrządowanie
heading   « - »   nagłówek
Height   « - »  Wysokość
Help   « - »  Pomoc, samouczek
hidden   « - »   ukryty
Hidden   « - »  Ukryty
Hide   « - »  Ukryj
Hint   « - »  Wskazówka
host   « - »   (w skrócie) komputer macierzysty, "gospodarz"
Hold down   « - »  Trzymaj wciśnięty

 I

Icon   « - »  Znaczek, obrazek
ident(ifier)   « - »   identyfikator, najczęściej hasło
if (con)   « - »   jeżeli
ignore (IRC)   « - »   zignorować (użytkownika)
in case   « - »   w przypadku;
in case of difficulties contact...   « - »   w przypadku wystąpienie trudności skontaktuj się z ...
Input   « - »  Wejście
Installation   « - »  Instalacja
IMHO (IRC   « - »   in my humble opinion)   « - »   moim skromnym zdaniem
initialize (modem)   « - »   rozpocząć (pracę modemu)
infected   « - »   zarażony
insufficient   « - »   niewystarczający
insufficient disk space   « - »   za mało miejsca na dysku
invalid   « - »   nieważny, dyskwalifikujący
invalid password   « - »   hasło nie zostało potwierdzone
invite only (IRC)   « - »   tylko na zaproszenie
IRC (Internet Relay Chat) (n, adj)   « - »   serwer rozmów sieciowych

 J

join (a channel) (IRC)   « - »   przyłączyć się do kanału
JPG   « - »   JPEG (n abbr)   « - »   format graficzny stosowany w Internecie
jump to   « - »   przejść do... (na stronach www)

 K

kerbero   « - »   rodzaj protokołu transmisji
keyboard   « - »  klawiatura
kick (IRC)   « - »   wyrzucić z kanału

 L

label   « - »   etykieta
lag (IRC)   « - »   opóźnienie na sieci
LAN (Local Area Network)   « - »   sieć lokalna, wewnętrzna
Language   « - »  Język
leave   « - »   wyjść, zostawić
leave mail on server (e-mail)   « - »   zoatawić pocztę na serwerze
level   « - »   poziom
library (FTP)   « - »   biblioteka, często katalog główny
limited   « - »   ograniczony (o możliwościach działania w sieci)
limit(ed) to... users (IRC, usenet)   « - »   ogranicz(ony) do określonej liczby użytkowników
line is busy (occupied)   « - »   linia jest zajęta
link   « - »   odwołanie (najczęściej do miejsca w Internecie)
list   « - »   wykaz, lista, spis
lizard   « - »   jaszczurka; nieautoryzowany serwer
load   « - »   ściągnąć, załadować
Locked   « - »  Blokada, zamknięty
locker (hacker dialect)   « - »   osoba zamykająca kanał IRC, najczęściej złośliwie
log   « - »   rejestrować się w sieci, "logować" plik zapisu sesji IRC
login   « - »   rejestracja w sieci
logoff   « - »   wyrejestrowanie się z sieci
Log off   « - »  Odłącz
Log on   « - »  Przyłącz
LOL (lots of love) (IRC)   « - »   ale się uśmiałem...

 M

mail   « - »   poczta, wysyłać pocztę
mail me!   « - »   wyslij do mnie list (połączenie z programem pocztowym)
mail bomb   « - »   "bomba" pocztowa, nadmierna ilość listów
mail   « - »  Poczta
main   « - »  Główny
manual   « - »  Ręczny
megabyte (MB)   « - »  Megabajt
memory   « - »  Pamięć
MAN (Municipal Area Network)   « - »   sieć miejska
member   « - »   członek (najczęściej rejestrowany)
members only   « - »   tylko dla członków rejestrowanych
message   « - »   wiadomość; (IRC)   « - »   rozmowa na prywatnym kanale
mis(celanneous) (Usenet)   « - »   grupy dyskusyjne dotyczące różnych tematów
mismatch   « - »   niedopasowanie
mode   « - »   sposób
moderator (Usenet)   « - »   szef grupy dyskusyjnej
more (adv)   « - »   więcej
MUD (Multi User Domain) (telnet)   « - »   wirtualny świat dostępny za pośrednictwem telnetu

 N

negotiate protocoll   « - »   uzgodnić protokół transmisji
newsgroup   « - »   grupa dyskusyjna
nickname   « - »   przydomek, nick
no entries found   « - »   nic nie znaleziono
not found   « - »   nie znaleziono
notify list (IRC)   « - »   lista osób wyszukiwanych automatycznie przy podłączeniu się do serwera IRC

 O

object not found   « - »   nie znaleziono
off-line   « - »   poza siecią, czynności wykonywane poza Internetem
off-line browser   « - »   przeglądarka stron działąjąca "poza siecią"
on-line   « - »   w sieci, czynności wykonywane przy podłączeniu do Internetu
oops! (interj)(IRC)   « - »   ojej! (inne skojarzenia pożądane)
op (IRC)   « - »   operator kanału
open   « - »   otworzyć
open with   « - »   otworzyć przy pomocy (danego programu)
option   « - »   opcja
order   « - »   zamówienie, zamówić

 P

passed   « - »   (test) przebiegł pomyślnie, potwierdzenie autoryzacji
passive (FTP)   « - »   serwer FTP tylko do ściągania plików
pass(word)   « - »   hasło
password protected (v, patr. perf)   « - »   chroniony hasłem
password required   « - »   wymagane hasło
perform   « - »   wykonać
Permission   « - »  Zgoda, pozwolenie
Pointer   « - »  Wskaźnik
Press   « - »  Wciśnij, naciśnij
Preview   « - »  Podgląd
Property   « - »  Własność, cecha
personal info (IRC, www)   « - »   informacja o autorze
pics (n, plur) (skrót od pictures)   « - »   grafika
ping (IRC)   « - »   pacnąć; zbadać długość transmisji sygnału do żądanego miejsca
plain text   « - »   strona www z "czystym" tekstem ASCII
PPP (Point to Point Protocoll)   « - »   rodzaj protokołu internetowego
print   « - »   wydrukować
priority (e-mail)   « - »   hierarchia, kolejność (wysyłania listów)
proceed   « - »   wykonać
protected   « - »   zabezpieczony (serwer)

 Q

quality   « - »   jakość; poor (bad) quality   « - »   zła jakość
query (IRC)   « - »   zapytanie, zaproszenie do rozmowy
quick search   « - »   szybkie wyszukiwanie
quit   « - »   wyjść, wyjście

 R

read   « - »   czytać
ready   « - »  Gotowy
reboot   « - »  Załaduj system od nowa
recover   « - »  Odzyskaj
reader   « - »   czytnik, program do odczytywania np. grup dyskusyjnych
readme (FTP)   « - »   plik tekstowy z informacjami dotyczącymi danego programu
real audio   « - »   odbiór i odtwarzanie pliku dźwiękowego w czasei rzeczywistym
reccomended (v, part. perf,)   « - »   polecany: MSIE reccommended   « - »   (do obsługi strony) polecana przeglądarka MSIE
receiving data   « - »   pobieranie danych
reconfigure   « - »   skonfigurować ponownie
redial   « - »   ponowne wybranie numeru
refresh (the page)   « - »   odświeżyć (stronę)
register   « - »   zarejestrować, rejestracja
redirect mail (e-mail)   « - »   ponownie zaadresować pocztę
reference   « - »   odwołanie, wskazanie (najczęściej informacji pomocniczych)
refuse   « - »   odmówić (np. połączenia)
rejoin (IRC) - ponowe przystąpienie do kanału IRC
related topics   « - »   pokrewne tematy
reliability   « - »   (FTP) wiarygodność przekazu lub serwera
remove   « - »   usunąć
reply   « - »   odpowiedź, odpowiedzieć
reply to all (e-mail)   « - »   odpowiedzieć wszystkim
requested - żądany
requested URL not found   « - »   nie znaleziono żądanego adresu
required   « - »   wymagany, np. UNIX required   « - »   wymagane użycie systemu operacyjnego UNIX
reset   « - »   wyczyścić pamięć operacyjną, w Internecie: przywrócić ustawienia początkowe (modemu, strony)
restricted   « - »   ograniczony (dostęp do danych bądź osługi)
retrieving personal info   « - »   (IRC) uzyskiwanie danych osobowych

 S

save   « - »   zachować
save as   « - »   zachować jako
save password   « - »   zachować hasło (przy konfigurowaniu programów internetowych)
sci(entifical) (Usenet)   « - »   grupy dyskusyjne na tematy naukowe
script   « - »   rodzaj programu komputerowego, często używany w Internecie
search (the Web)   « - »   przeszukać (sieć)
searcher   « - »   wyszukiwarka
search result   « - »   wynik poszukiwań
seek   « - »   szukać
select   « - »   wybierać (opcje)
send   « - »   wysłać
serial ports   « - »  Porty szeregowe
setting   « - »  Ustawienie
setup   « - »  Układ, ustawienie
shift   « - »  Przesuń, zmień
set   « - »   ustawić (np. parametry kanału)
setup   « - »   ustawienie, konfiguracja
setting(s)   « - »   ustawienie(a)
site   « - »   lokalizacja ( najczęściej strona www)
smiley (IRC)   « - »   uśmiech internetowy :)
soc(iety) (Usenet)   « - »   grupy dyskusyjne na tematy społeczne
software   « - »   programy, oprogramowanie
source code (FTP)   « - »   kod źródłowy, program do skompilowania
split (v,n) (IRC)   « - »   rozdział; utrata łączności dwóch serwerów
stale(d)   « - »   stęchły; nie do końca ściągnięta strona, wymagająca odświeżenia
start page   « - »   strona początkowa przeglądarki
submit   « - »   wykonać
subject   « - »   temat e'maila ; ma znaczenie informacyjne
sucks (także sux, dialekt internetowy)   « - »   niemile widziany, niepożądany

 T

THX (IRC thanks)   « - »   dziękuję
thread )   « - »   wątek; część artykułów w grupie dyskusyjnej, dotycząca tego samego tematu
Toolbar   « - »  Pasek z narzędziami
top   « - »   "góra" dokumentu lub strony
topic   « - »   temat, (IRC)   « - »   temat kanału
trade (IRC)   « - »   handel; wymiana plikami na IRC (najczęściej są to fajne rysunki :)))
transmission   « - »   transmisja danych
Translators   « - »  Konwertery
trash (e-mail)   « - »   śmietnisko, plik z niepotrzebnymi listami
try   « - »   próbować
try again   « - »   spróbować jeszcze raz

 U

upload   « - »   wysłać plik
unauthorised   « - »   nieautoryzowany (serwer wyjściowy)
unavailable   « - »   niedostępny
under construction   « - »   strona w trakcie budowania
URL (n, abbr.)   « - »   adres internetowy
usenet (User Net)   « - »   dosł. Sieć użytkownika sieć grup dyskusyjnych
user   « - »   użytkownik
username   « - »   nazwa użytkownika

 V

version (IRC)   « - »   komenda szukająca wersji programu używanego przez rozmówcę
view   « - »   obejrzeć, widok
viewer   « - »   przeglądarka (plików)
visitor -gość (na niektórych stronach www, ograniczone opcje)
VR(S); virtual reality (server)   « - »   serwer wirtualnej rzeczywistości

 W

wait   « - »   czekać
warez (n, pl, hacker dialect)   « - »   klamoty; różne (najczęściej nielegalne) programy
warning   « - »   przestroga, uwaga!
web   « - »   sieć
webmaster   « - »   osoba administrująca stroną www
who is (wersja IRC: whois)   « - »   kim jest...
who was (wersja IRC: whowas)   « - »   kim był
work with   « - »   współpracować z... (najczęściej daną przeglądarką www)
wrong   « - »   zły, niewłaściwy
WWW (World Wide Web = W3)   « - »   ogólnoświatowa pajęczyna, sieć hipertekstowych serwerów informacyjnych

 Y

yellow pages (n, pl)   « - »   strony zawierające reklamy i ogłoszenia

 Z

ZIP   « - »   format kompresji plików, popularny w Internecie
Zone   « - »  Strefa
Zoom   « - »  Zmiana wymiarów


  A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   Y  |   Z  


  Copyright: © 2003-2018