tłumaczenia online

 


Tłumaczenie zdań z języka polskiego na niemieckiego i odwrotnie

polsko-niemieckiTranslator polsko-niemiecki i niemiecko-polski tłumaczy bezpłatnie całe zdania i dłuższe teksty pomiędzy tymi językami. Obecna wersja translatora jest znacząco zmodyfikowana względem poprzednich skryptów. Tłumacz nadal działa na silniku Google API jednak dodatkowo korzysta z baz danych translatora Microsoft Bing. Oprócz słów występujących w zadaniu, skrypt analizuje kontekst całego tekstu, dopasowuje zwitki słów i typowe frazy unikając błędów spotykanych w prostych translatorach. Gotowy przekład jest poprawny gramatycznie i zachowuje składnie zdań właściwa dla wybranego języka.
Aby przetłumaczyć tekst z języka polskiego na niemiecki lub odwrotnie należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednią parę języków i kierunek tłumaczenia. Tekst źródłowy należy wpisać w górnym okienku. W przypadku wklejania zdań skopiowanych z innego dokumentu, należy sprawdzić czy jest on zapisany w kodowaniu Unicode UTF-8, inne rodzaje kodowania mogą być przyczyną błędów w rozpoznawaniu słów. Tekst wynikowy pojawi się w dolnym oknie po naciśnięciu przycisku "tłumacz".
Polnisch-Deutsch Übersetzer.

Translator polsko-niemiecki


  Copyright: © 2003-2018