Tłumaczenia online

 


Translator polsko-rosyjski

Tłumaczenie zdań z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie

Translator służy do automatycznego tłumaczenia tekstów z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie. Tłumaczenie jest bezpłatne i natychmiastowe. Obecna wersja translatora została poprawiona i uzupełniona o duże bazy danych typowych fraz i zwrotów występujących w językach polskim i rosyjskim. Skrypt korzysta z silnika Google API oraz Microsoft Bing. Wynik tłumaczenia to nie tylko dopasowywanie kolejnych słów w zdaniu ale inteligentny przekład całych zdań z zachowaniem zasad gramatyki, składni właściwej dla języka polskiego i rosyjskiego. Nowością jest analiza kontekstu całego dokumentu, pozwala to uniknąć typowych błędów spotykanych wcześniej w tłumaczeniach automatycznych.
Pomimo tych modyfikacji translator nigdy nie zastąpi żywego tłumacza, jednak może on być przydatny gdy potrzebujemy coś natychmiast przetłumaczyć, bez ponoszenia kosztów. Czasem wystarczy to do zrozumienia sensu dokumentu w obcym języku.
W przypadku zbyt intensywnego korzystania z translatora z jednego numeru IP, skrypt może czasowo zablokować dostęp. Jest to ograniczenie serwera przed przeciążeniem. .

Автоматический перевод

Inne języki


  Copyright: © 2003-2014  |   | Powrót do strony głównej - Tłumaczenia online