tłumaczenia online

 

Trados

Trados

Trados   Trados to zaawansowany program wspomagający pracę tłumacza. Należy do grypy produktów zwanych CAT (Computer-Aided Translations). Program oferuje automatyczne tłumaczenie dokumentów z wykorzystaniem przetłumaczonych wcześniej fragmentów tekstów i dodatkowych słowników. Trados współpracuje z pakietem Microsoft Office, więc tłumacz używa programu Word z dodatkowym paskiem narzędzi, a cała praca programu odbywa się w tle. Podczas pracy podświetlane są kolejne akapity przeznaczone do tłumaczenia, a okienku obok tłumacz wpisuje przetłumaczone zdanie. Program na bieżąco oferuje podpowiedzi, a w przypadku odnalezienia wcześniej tłumaczonych zwrotów lub zdań wstawia je. Nowsze wersje programu posiadają własny edytor tekstu, z podświetlaniem składni i możliwością walidacji dokumentu.
Mocną stroną programu jest korzystanie z gotowych słowników dla programu Trados oraz z pamięci tłumaczeniowych wymienianych od innych użytkowników. Pozwala to zachować jednolitość nazewnictwa w projekcie tłumaczonym przez grupę tłumaczy. Najnowszą wersję można pobrać ze strony firmowej: www.trados.com

Program Trados od lat jest używany przez tłumaczy z wielu krajów. Kolejne wersje programu wzbogacane są o nowe funkcje przydatne dla tłumaczy. Początkujący użytkownicy prawdopodobnie nie wykorzystają wszystkich oferowanych funkcji. Ze względu na wysoką cenę pakietu, ponad 2000 zł sięgają chętniej po poprzednie wersje programu, tańsze i prostsze w obsłudze.
Poniżej przedstawiony jest skrócony opis najbardziej potrzebnych funkcji programu Trados 5 Freelance. Pozwoli on łatwo korzystać z programu zaraz po zainstalowaniu. W miarę nabywania doświadczenia można poszerzyć swoją wiedzę o programie czytając dołączoną pomoc w języku angielskim.


Pasek narzędzi i skróty klawiszowe Trados

ikona nazwa opis narzędzia skrót klawiaturowy
  Trados Włącza lub wyłącza pasek narzędzi Trados  
  Open Otwiera segment (za kursorem) i szuka dopasowania w pamięci TM i słowniku  
  Open/Get Otwiera segment (za kursorem) i wstawia dopasowanie z pamięci TM [ALT] + [Home]
  GetTranslation Wstawia zaproponowane tłumaczenie z TM  
  Restore Source Cofa ostatnio wprowadzone tłumaczenie i przywraca wersje oryginalną. [Alt] + [Delete]
  Copy Source Kopiuje zdanie które ma pozostać nietłumaczone. [Alt] + [Insert]
  SET/Close
Next
Open/Get
Zamyka przetłumaczony segment, zapisuje go do pamięci TM, otwiera następny segment i szuka dopasowania w TM i słowniku. [Alt] + [+]
  Translate to Fuzzy Automatycznie tłumaczy cały dokument do momentu gdy nie znajdzie 100% dopasowania. [Alt] + [x]
  Set/Close Zamyka bieżący segment, zapisuje go do TM. Kończy tłumaczenie. [Alt] + [End]
  Close Zamyka bieżący segment bez zapamiętania go w TM. Kończy tłumaczenie.  
  Concordance Szuka w całej TM zaznaczonych zwrotów, podaje wszystkie wystąpienia tego zwrotu w pamięci TM [Alt] + []
  Get Previous Placeable Wstawia poprzedni zwrot nie tłumaczalny (daty, liczby, linki, obrazki) w miejsce kursora [Alt] + [Ctrl] + []
  Get Current Placeable Wstawia bieżący zwrot nie tłumaczalny (daty, liczby, linki, obrazki) w miejsce kursora [Alt] + [Ctrl] + []
  Get Next Placeable Wstawia następny zwrot nie tłumaczalny (daty, liczby, linki, obrazki) w miejsce kursora [Alt] + [Ctrl] + []
  Get Previous Term Wstawia poprzedni termin ze słownika (z prawego okienka) [Alt] + []
  Get Current Term Wstawia bieżący termin ze słownika (z prawego okienka) [Alt] + []
  Get Next Term Wstawia następny termin ze słownika (z prawego okienka) [Alt] + []
  Open Next no 100% Get Ignoruje wszystkie przetłumaczone dopasowania i otwiera pierwszy segment z dopasowaniem mniejszym niż 100%. Funkcja użyteczna do kontynuowania zaczętego tłumaczenia. [Ctrl] + [Alt] + [Home]
  Set/Close Next no 100% Open/Get Zamyka bieżący segment, zapisuje go do TM. Opuszcza przetłumaczone zdania i otwiera następne z dopasowaniem mniejszym niż 100%. Funkcja użyteczna do kontynuowania częściowo tłumaczonego dokumentu. [Ctrl] + [Alt] + [+]
  Expand Segment Zwiększa długość segmentu o kolejne zdanie i szuka dopasowania w TM. [Ctrl] + [Alt] + [PageDown]
  Shrink Segment Zmniejsza długość segmentu o jedno zdanie i szuka dopasowania w TM. [Ctrl] + [Alt] + [PageUp]
  Add as New Translation Wstaw do pamięci TM drugą wersję przetłumaczonego zdania. [Ctrl] + [Alt] + []

Tłumaczenie wspomagane programem Trados


Przygotowanie programu Trados do tłumaczenia

1. Uruchom program Trados WorkSpace
2. W okienku logowania naciśnij Log On i wprowadź user name i password.
3. W oknie Projects kliknij swój projekt.
4. W oknie Languages kliknij: English (Unitet Kingdom)
5. W oknie Target Component kliknij: Twoją nazwę
6. W oknie Target List, w polu: Target File List kliknij wybrany dokument do tłumaczenia , w dolnym polu: Task List odszukaj: Translate with Word i kliknij go.
7. Otworzą się jednocześnie trzy okna: 1. wybrany dokument do tłumaczenia, 2. słownik Trados Multiterm , 3. Trados Translator WorkBench.
8. Rozmieść sobie na ekranie je tak aby były widoczne tylko dwa: na górze: Trados WorkBanch, a na dole document do tłumaczenia.
9. Rozpocznij tłumaczenie.

Tłumaczenie dokumentu Worda

•   Jeśli nie widać paska narzędzi Trados to włącz go przyciskiem:
•   Ustaw kursor na początku dokumentu (lub w miejscu od którego chcesz zacząć)
•   Kliknij przycisk:    aby otworzyć segment do tłumaczenia. Jednocześnie następuje przeszukanie "pamięci tłumaczeniowej" (Translation Memory w skrócie TM), jeśli znalezione zostanie w TM dopasowanie to jest ono wstawiane do dolnego pola (target field) , kolor pola zależy od dopasowania: (100% to kolor zielony). Równocześnie następuje przeszukiwanie słownika w prawym okienku (MultiTerm termbase) i zaznaczenie znalezionych zwrotów czerwoną kreską. Odnajdowane są też: daty, liczby i akronimy, które mają pozostać nietłumaczone i są zaznaczane niebieską kreską. Jeśli dopasowanie nie jest właściwe można przeglądać inne dopasowania w przyciskami w oknie Trados Workbench. jeśli dokona się innego wyboru można go wprowadzić przyciskiem:
•   Aby zatwierdzić przetłumaczone zdanie i przejść do następnego kliknij:    Jednocześnie zatwierdzone tłumaczenie zostało zapamiętane w TM i dla nowo otwartego segmentu zostały wykonane te same czynności co poprzednio.
•   Jeśli w tłumaczonych zdaniach są rozpoznane daty, liczby, linki lub akronimy są one podkreślone niebieską linią, wystarczy kliknąć:   a zaznaczony zwrot zostanie przepisany w miejscu kursora w tłumaczonym zdaniu. Jeśli w segmencie jest odnalezionych więcej takich zwrotów to można je wstawiać przyciskami: następny:    lub poprzedni:
•   Jeśli w zdaniu będzie zwroty występujące w słowniku MultiTerm (z prawej strony) to są one zaznaczane czerwoną linią, aby wstawić bieżący zwrot w miejsce kursora trzeba kliknąć:    Jeśli odnalezionych jest więcej słów w słowniku to kolejne można wstawić przyciskiem: , a poprzednie:
•   Jeśli nie odnaleziono dopasowania w TM to można spróbować szukać wybrany fragment w całej TM. Najpierw zaznacza się zwrot w niebieskim polu (source field) i klika się przycisk:   pokazane będą wszystkie wystąpienia tego zwrotu w różnych kontekstach. Aby wstawić wybrane tłumaczenie, należy je zaznaczyć i skopiować [Ctrl] + [c] , ustawić kursor w tłumaczonym zdaniu i wkleić: [Ctrl] + [v]
•   Jeśli w dokumencie jest wiele zdań które już były tłumaczone, można zastosować tłumaczenie automatyczne:    Następuje kolejne tłumaczenie wielu zdań do momentu gdy pojawi się segment niezgodny w 100% z zapisanym w TM, taki segment trzeba dalej samemu tłumaczyć.
•   Aby usunąć tłumaczenie w bieżącym segmencie kliknij:  , a zostanie przywrócona wersja oryginalna zdania.
•   Jeśli zdanie ma być przepisane w postaci niezmienionej kliknij:
•   Aby zakończyć ostatni tłumaczony segment kliknij: , a zostanie zamknięty i zapamiętany w TM.
•   Jeśli chce się zakończyć segment bez zapamiętywania go w TM kliknij:   jest to przydatne gdy nie chcemy aby niepotrzebne zdania zaśmiecały TM (np. bibliografia)

Czyszczenie przetłumaczonego dokumentu

•  Otwórz Target List w sposób opisany w punktach 1 - 5
•  W oknie Target List, w polu: Target File List kliknij wybrany dokument do tłumaczenia , w dolnym polu: Task List odszukaj: Clean Up Files i kliknij go podwójnie
•  Nastąpi automatyczne czyszczenie dokumenu, które może potrwać parę minut
•  W oknie Task Result można obejrzeć raport naciskając: View log file, powinno tam być zdanie: Cleanup finished successfully without errors! Zamknij ten notatnik i w oknie Task Result naciśnij OK
•  Zamknij program Trados
•  Gotowy przetłumaczony i oczyszczony dokument znajduje się w twoim katalogu, jest tam też przechowywana wersja nieoczyszczona. Dokument oryginalny pozostaje niezmieniony w katalogu: do tłumaczenia.  Copyright: © 2003-2018