tłumaczenia online

 

Zasada działania translatora

Historia tłumaczenia automatycznego

algorytm działania translatora Translator automatyczny to program komputerowy który w błyskawiczny sposób tłumaczy wprowadzone teksty na wybrane języki. Oprogramowanie do tłumaczenia pojawiło się już z początkiem ery komputerów. Początkowo były to tylko słowniki elektroniczne, które posiadały rozbudowane bazy danych z zestawieniem odpowiadających słów w różnych językach. Wprowadzając poszczególne słowa można ogólnie zorientować się w znaczeniu tekstu w obcym języku. Tego typu narzędzie jest raczej uzupełnieniem pracy tłumacza, bo samo znaczenie słów w zdaniu często jest inne niż sens całego zdania lub zwrotu.
 Kolejnym ułatwienie były translatory tłumaczące długie teksty, wyraz po wyrazie lub fraza po frazie. Bardzo przyśpieszały czas tłumaczenia, jednak jego efekt często był wręcz komiczny. Prawdziwa rewolucją w tłumaczeniu automatycznym są dopiero translatory analizujące składnie zdania i dopasowujące do odmiennej budowy zdania występującej w innych językach. Uwzględnienie składni i semantyki dało dopiero sensowne tłumaczenie, coraz bardziej zbliżone do oryginalnego tekstu.
 Tekst tłumaczony translatorem zawsze zawiera błędy wynikające z braku analizy kontekstu. Niektóre słowa w zależności od użycia maja różne znaczenia, aby zrozumieć ich sens trzeba przeczytać całe zdanie, a czasami nawet dłuższy fragment. Oczywiście istnieje tak inteligentne oprogramowanie, jednak nie jest ono udostępniane online, bo bardzo obciąża serwer.
 Na pewno nie warto stosować translatora do tłumaczenia ważnych dokumentów lub nawet do zadań szkolnych. Osoba czytająca efekt naszego tłumaczenia od razu rozpozna brak profesjonalizmu i lekceważenie czytelnika.
 Jeszcze długo, nawet najbardziej inteligentne systemy tłumaczenia automatycznego nie zastąpią żywego tłumacza. Tylko dobra znajomość języka oraz uwzględnienie wiedzy o świecie, kulturze danego kraju i wieloletnie doświadczenie gwarantują wierne tłumaczenie.
 Nawet najlepszym tłumaczą też zdążają się błędy. Wynika to właśnie z tego, że nie wszystko da się przetłumaczyć. Niektóre zwroty lub określenia występują tylko w wybranych językach. Nie wystarczy je przetłumaczyć kilkoma słowami, lecz trzeba opisowo wyjaśnić kontekst.

 Wśród tłumaczy jest takie powiedzenie:
 Tłumaczenie jest jak kobieta, albo jest piękne albo jest wierne.

Nasz baner

Translator Wstaw translator na swojej stronie.
Wystarczy skopiować podany niżej fragment kodu i wkleić go w źródle HTML swojej strony.

 

<a href="http://translator.telewizor.eu/"><img border="0" src="http://translator.telewizor.eu/images/translator.gif" alt="Translator"></a>

  Copyright: © 2003-2015