tłumaczenia online

 

Tłumaczenie zdań z języka polskiego na szwedzki i odwrotnie

polsko-szwedzkiTranslator przeznaczony jest do tłumaczenie tekstów z języka szwedzkiego na polski i z języka polskiego na szwedzki. Aplikacja działa na silniku Google. Tłumaczenie zdań przebiega w sposób inteligentny. Nie są tu tylko tłumaczone kolejne słowa w zdaniu lecz zachowana jest gramatyka. W efekcie tłumaczenie jest bardziej zbliżone do autentycznego.
Aby przetłumaczyć tekst, należy go wpisać w okienko, wybrać kierunek tłumaczenia i nacisnąc przycisk przetłumacz.

Polska svenska översättare. Swedish, polish translation

W przypadku kopiowania tekstu należy zachować kodowanie znaków w UNICODE bo inaczej mogą się pojawić problemy z polskimi znakami.
Uwaga! Translator posiada ograniczony limit dzienny tłumaczonego tekstu. Do czasu modernizacji skryptu mogą pojawiać się komunikaty błędu. W takim przypadku proszę korzystać z translatora od firmy Microsoft: Bing Translator.

Translator polsko-szwedzki

  Copyright: © 2003-2018