tłumaczenia online

 

Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Computer-assisted translation

Zdanie się całkiem na automat skutkuje często błędami tłumaczenia, człowiek tłumacząc tekst lepiej rozumie jego tematykę, rozpoznaje metafory i zdania dwuznaczne i rozumie ogólny sens tekstu. Jest jednak w jego pracy wiele elementów monotonnych i niepotrzebnie angażujących jego czas. Musi zaglądać do różnych słowników szukać podobnych tekstów wcześniej tłumaczonych. W tych funkcjach zawodowego tłumacza wyręczają specjalne programy, ułatwiające jego pracę.
Machine Aided HumanTranslation to właśnie tłumaczenie wspomagane komputerowo. Nadal człowiek wykonuje tu cała pracę i on decyduje o kształcie tłumaczenia, jednak programy CAT nadzorują jego działania, oferują mu wygodne środowisko pracy, zbliżone do edytora tekstu. Tłumacz nie musi dbać o zachowanie zgodności z szablonem, tekst wynikowy zachowany jest w tym samym formatowaniu co źródłowy. Podstawowym ułatwieniem jest segmentacja tekstu, jest on dzielony na akapity i tłumaczony małymi porcjami. W trakcie tłumaczenia program CAT podpowiada mu słowa z różnych słowników. Jeśli znajdzie dopasowanie w wcześniej tłumaczonych tekstach to też zaproponuje gotowe zdanie do wklejenia. Program automatycznie poprawia błędy ortograficzne i składniowe. Praca zespołu tłumaczy nad jednym projektem jest ułatwiona, bo mogą oni korzystać z tych samych słowników, ze zwrotów jakie już ktoś wcześniej tłumaczył. Zawodowy tłumacz po kilku latach pracy ma w swojej bazie zapisane wszystkie wcześniej tłumaczone teksty, (TM Translation Memory), to duże ułatwienie, bo nigdy dwa razy nie musi tego samego tłumaczyć. Tłumacz koncentruje się na pracy twórczej, aby efekt jego pracy był wierny oryginałowi, a przy tym piękny. Wszystkie rutynowe czynności wykonuje w tle komputer, a człowiek decyduje czy skorzysta z podpowiedzi lub którą wybierze.
Popularne programy CAT (computer-assisted translation) to Trados, WordFast, XTM Cloud, Google Translator Toolkit, OmegaT, memoQ i wiele innych. Mogą to być bardzo rozbudowane aplikacje lub tylko proste nakładki na edytor w formie szablonu do Word, Excel I innych programów.

Program Trados do tłumaczenia
Okno programu "Trados" do tłumaczenia wspomaganego komputerowo.


  Copyright: © 2003-2018