tłumaczenia online

 

Metoda Callana

Nauka języka angielskiego metodą Callana

 Metoda Callana to nowoczesny system nauki języka obcego. Jego zasady zostały opracowane już w 1960 roku. Technika nauki została dopracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń ze studentami i obecnie zyskała aprobatę największych autorytetów w dziedzinie nauczania języka. Ze statystyk wynika, że jest to najskuteczniejsza metoda przygotowania do egzaminów Cambridge First Certificate i wyższych poziomów.Opis metody Callana

 Podstawowym założeniem jest maksymalne wykorzystanie czasu nauki. Zaletą tej metody jest uzyskanie bardzo dużej koncentracji studenta na tematyce lekcji. Jest on zmuszony do czynnego uczestnictwa w nauce, przez ciągłe powtarzanie usłyszanych zwrotów i odpowiadanie na pytania.
Nauka opiera się na konwersacji. Nie ma tu tradycyjnego przepisywania słówek i wkuwania ich na pamięć. W trakcie lekcji wprowadzony jest zestaw słów, następnie lektor powtarza zdania utrwalające nowe słówka, a uczeń odpowiada na pytania używając ich w odpowiedziach. W porównaniu z innymi metodami nauczania, dużo większe jest tempo nauki. Nie oczekuje się od ucznia, że od razu będzie rozumiał słyszane teksty. Są one kilkakrotnie powtarzane, aż utrwalą się w pamięci. W toku nauki student jest wręcz bombardowany pytaniami, wymusza to stałą uwagę i koncentrację. Przejście do następnej partii materiału następuje dopiero gdy poprzedni jest rozumiany bez trudności.
Nauczyciele Callana mówią z prędkością 240 słów na minutę, oznacza to, że w ciągu godziny student usłyszy 12600 słów. Wydaje się, że nie jest to tempo w którym można coś zapamiętać, jednak efekt uzyskuje się przez powtarzanie i większą koncentrację studenta. W rezultacie czas przyswajania materiału jest czterokrotnie szybszy.
Słuchanie i szybkie powtarzanie materiału pomaga przestawić się na myślenie w języku obcym, a nie tłumaczenie czytanego tekstu na język polski. W początkowej fazie nauki student nie rozumie znaczenia wszystkich słów, z czasem zaczyna intuicyjnie poznawać znaczenia zdań, a po wielu powtórkach rozumieć sens czytanego materiału.
Ważną cechą metody Callana jest nauka tylko w czasie lekcji, nie ma zadań domowych. Opcjonalnie dostępne są dla uczniów dodatkowe ćwiczenia w domu i nagrania do słuchania, jednak tylko wtedy gdy chcą jeszcze bardziej przyśpieszyć tempo nauki.


Skuteczność metody Callana

Ocenia się, że zdolność zapamiętywania słówek jest czterokrotnie wyższa niż w innych metodach nauczania. Nie znaczy to, że ta technika jest 4 razy lepsza, tylko, że inne są o tyle mniej efektywne. Zwykle uczeń na lekcji ma kłopot z koncentracją uwagi, przez większość czasu jest rozproszony na rzeczy nie związane z lekcją. Dodatkowo marnowany jest czas gdy ktoś inny czyta lub odpowiada. W metodzie Callana każdy student ma tyle samo czasu na odpowiedzi, stale musi uczestniczyć w lekcji co nie pozwala mu się zamyślać i nie uważać. Konieczność ciągłego czytania i odpowiadania bardziej ośmiela ucznia, a głośne powtarzanie zwrotów to najskuteczniejsza metoda nauki.


Nauka metodą Callana

 Wysoka skuteczność tej metody nauczania sprawia, że w wielu krajach jest to wiodąca technika nauki języków obcych. Istnieje szereg kursów oferujących błyskawiczne efekty nauki języka. Dla nauczycieli Callana przygotowane są specjalistyczne podręczniki, które systematyzują naukę języka według kilku etapów. Po 160 godzinach nauki studenci znają już około 4300 słów i ich poziom wiedzy jest wystarczający do zaliczenia egzaminu Cambridge First Certificate. Celem nauki metodą Callana jest przygotowanie studenta do egzaminu Cambridge Advanced English Certificate.

  Copyright: © 2003-2018